Scurtă introducere

  Eşti la pământ?


   Depresie, boală, dependenţă – tragedii care îţi pot marca definitiv viaţa!


CENTRUL MEDICAL Psiho-Neuro-Narcologic
„SALVAREA NAŢIUNII”


Îţi oferă soluţii pentru a depăşi momente mai puţin plăcute din calea ta.

Ai trecut sau treci prin aşa ceva? Află de la noi care sunt paşii prin care să regăseşti armonia din viaţa ta! „Salvarea Naţiunii” vine in întîmpinarea tuturor celor preocupaţi să aiba o viata sanatoasa si ii apartine fiecarui pacient si familiei sale.

La „Salvarea Naţiunii” recunoaştem valoarea pe care o aduce individualitatea, diversitatea şi grija faţă de sănătate.

Inaugurat la interferenţă a două secole, graţie energiei şi ambiţiei medicului psihiatru - narcolog Valeriu Galemba, Centrul Medical Psiho-Neuro-Narcologic „Salvarea Naţiunii”, chiar din primii ani de activitate s-a înscris pe traiectoria unor reuşite de performanţă.Centrul a declanşat o luptă hotărîtoare cu maladiile Psiho-Neuro-Narcologice.

Graţie sporirii considerabile a numărului de pacienţi, astăzi Centrul Medical Psiho-Neuro-Narcologic „Salvarea Naţiunii” şi-a mărit aria de extindere, fiind amplasat pe str. Cartuşa 56, or.Durleşti,într-un cadru pitoresc,departe de larma şi forfota oraşului.

Clinica are o capacitate de 10 pacienţi, cu o suprafaţă de 320 m2. Baza materială s-a îmbogăţit treptat cu noi achiziţii de aparatură medicală.

Actualmente Centrul Medical şi-a asigurat o poziţie prestigioasă şi îşi asumă cu toată certitudinea misiunea de a oferi servicii înalte de tratament şi reabilitare în conformitate cu cerinţele, necesităţile şi aşteptările pacienţilor săi în armonie cu propria dezvoltare intelectuală şi spirituală.

La data de 24 mai 2010 a obţinut certificatul de licenţă cu nr.1010 fapt ce afirmă capacitatea performantă de activitate a instituţiei.

Un rol deosebit în dezvoltarea centrului îi revine personalului,care pledează pentru un simţ acut al datoriei,pentru un comportament faţă de pacient care îmbină compasiunea cu grija, jertfirea de sine cu devotament, corectitudinea cu ambiţia profesională, specialişti de cea mai înaltă calificare cu diverse însuşiri şi extraordinare virtuţi.

Calităţile impecabile ale serviciilor prestate, echipament modern şi soluţionarea competentă a problemelor, conform unui program individual de tratament confidenţial,etalează.

Centrul Medical Psiho-Neuro-Narcologic „Salvarea Naţiunii” drept model în domeniu.Saloanele Centrului Medical oferă intimitate absolută şi confort maxim, dispunând de facilităţi necesare: aer condiţionat, TV, frigider şi alte servicii solicitate de pacient. Confortul şi siguranţa pacienţilor sunt asigurate.

Fiecare pacient are dreptul la respect pentru propria sa confidenţialitate, fiecare este respectat,în primul rând,ca fiinţă umană şi evident este respectată securitatea propriei persoane.

Toate informaţiile despre starea de sănătate a pacientului, despre condiţia medicală, diagnostic, prognoză şi tratament, informaţiile cu caracter personal sunt păstrate confidenţial.

Prin ordinul directorului Centrului Medical Psiho-Neuro-Narcologic „Salvarea Naţiunii”, conform prevederilor actelor şi tratatelor internaţionale, ratificate de Republica Moldova, a fost elaborat un Regulament de activitate a Comitetului de Bioetică, care soluţionează probleme de ordin moral, parvenite în activitatea clinică şi promovează relaţiile de parteneriat între lucrătorul medical şi pacient.

Clinica dispune de statut,funcţionează cu succes planul de management al riscurilor, clasificat după factori.

Informaţiile despre serviciile oferite de către clinică şi despre cel mai bun mod de a le utiliza sunt disponibile pacienţilor. Atât pacienţii, cât şi rudele lor sunt informaţi până la cele mai mici detalii despre starea lor de sănătate, despre procedurile medicale, propuse, despre riscurile potenţiale şi beneficiile fiecărei proceduri, despre alternative la procedurile propuse.

Fiind internaţi în clinică, pacienţii sunt informaţi despre identitatea şi statutul profesional a personalului şi de orice reguli care au legătură cu îngrijirea lor. La externare fiecare pacient primeşte un sumar scris al diagnosticului, al tratamentului şi îngrijirilor.

Acordul informat al pacientului este esenţial pentru clinică. Pacienţii se bucură de o calitate înaltă de îngrijire şi reabilitare, care este marcată atât de standarde tehnice ridicate cât şi de o relaţie umană cu personalul clinicii.

Actualmente în investigarea şi tratamentul bolnavilor sunt aplicate metode de diagnostic şi tratament moderne. De ajutor medical beneficiază anual 150-160 de pacienţi, dintre care 120 cu internare în staţionar.

REALIZĂRILE COLECTIVULUI SE ÎNSCRIU ÎN ŞIRUL CELOR MAI IMPORTANTE SUCCESE ALE DOMENIULUI Psiho-Neuro-Narcologic.